Aktiviteter 2018

Vill du delta i kolararbetet? Ring 040-5419236

 

Milresning 18-19.8 2018. Vi startar med kaffe kl. 9.00. Bastu blir det på kvällen.

Miltände 8.9 ca. kl.13.00

Gudstjänst vid milan 9.9 kl. 12.00

Rivning av milan 22-23.9

Försäljning av milans kol fr.o.m 23.9 så långt det räcker

 

 

Flere aktiviteter hittar du på Aktuellt och Prislista