Kolarhelgen

Vår 1:a Kolarhelg på Malmbacka genomfördes 8 – 9.9.2012, med tändning av milan och gudstjänst vid milan. Milan Sophie byggdes av 20 m3 ved, klibbal och asp. Hon gav oss 7 m3 kol. Vilket kan anses vara ett gott resultat.

Kolning är en gammaldags metod att framställa träkol i milor för utvinning av järn, vilket har varit viktigt för järnframställningen i Finland genom regionens bruk.

När järnframställningen ersattes med moderna metoder minskade efterfrågan på skogens kol och idag är kolning i mila ingenting som förekommer i Finland. Denna kunskap har försvunnit i vårt land och få av den äldre generationen kan berätta någonting av kolartraditionen som genomfördes i vår region. I västra Nylands skogar finns rester kvar efter gamla kolbottnar som vittnar om svunnen tid.

År 2008 köpte vi ett område intill vår tomt (Lönneberga) och hade inga planer för området. Vi lekte med olika tankar och idéer men ingenting blev bestämt. Tiden gick och några idéer hade börjat gro och så kom sommaren år 2010 då vi besökte utställningen ” Kol-skogens svarta guld” i Forngården i Snappertuna. Vi hade hittat en massa gropar på vår nyanskaffade tomt och fick nu svar på vad det var. Groparna är kolargropar och tillhör tre kolbottnar.

Vi har ett brinnande intresse för historia och vi bestämde oss för att det kulturhistoriska arvet inom koltillverkningen skall tas till heders och föras vidare i Finland. Vi har knutit fina kontakter i Sverige och fått skolning inom koltillverkning i Skinnskatteberg av ett kolargäng.

På det ny inskaffade området bygger vi nu upp en stugby och runt kolargroparna uppför vi kolarkojor. Vi har restaurerat ett av de gamla kolbotten som skall stå till grund för framtida milor och två bottnar har vi bevarat som de är.

Vi skall genomföra en milbränning varje år där intresserade kan delta i olika arbetsskeden och lära sig om koltillverkning och föra det kulturhistoriska arvet vidare.

Kolarhelgen genomfördes i tidsenlig klädsel, mat, vaka vid milan.

Kolarhelgen genomförs av Malmbacka i sammarbete med Sällskapet Skogens Svarta Guld r.f.