Kolarhelgen

Vår 1:a Kolarhelg på Malmbacka genomfördes 8 – 9.9.2012, med tändning av milan, marknad och gudstjänst vid milan. Milan Sophie byggdes av 20 m3 ved, klibbal och asp. Hon gav oss 7 m3 kol. Vilket kan anses vara ett gott resultat.

Kolning är en gammaldags metod att framställa träkol i milor för utvinning av järn, vilket har varit viktigt för järnframställningen i Finland vid landets järnbruk.

När järnframställningen ersattes med moderna metoder minskade efterfrågan på skogens kol och idag är kolning i mila ingenting som förekommer i Finland. Denna kunskap har försvunnit i vårt land och få av den äldre generationen kan berätta någonting av kolartraditionen som genomfördes i vår region. I västra Nylands skogar finns rester kvar efter gamla kolbottnar som vittnar om svunnen tid.

År 2008 köpte vi ett markområde intill vår tomt (Lönneberga) och hade inga planer för området. Vi lekte med olika tankar och idéer men ingenting blev bestämt. Tiden gick och några idéer hade börjat gro och så kom sommaren år 2010 då vi besökte utställningen ” Kol-skogens svarta guld” i Forngården i Snappertuna. Vi hade hittat en massa gropar på vår nyanskaffade mark och fick nu svar på vad det var. Groparna är stybbgropar och tillhör tre kolbottnar på området.

Vi har ett brinnande intresse för historia och vi bestämde oss för att det kulturhistoriska arvet inom koltillverkningen skall tas till heders och föras vidare i Finland. Vi har knutit fina kontakter i Sverige och fått skolning inom koltillverkning i Skinnskatteberg och Ludvika av kolargäng.

På det inskaffade området bygger vi upp en stug- och kolarby där många olika projerkt är stundvis på gång. Vi har restaurerat ett av de gamla kolbotten som står till grund för kolmilorna och två bottnar har vi bevarat som de är.

Vi genomför en tidsenlig Kolarhelg varje år, under veckoslutet 36, där intresserade kan delta i olika arbetsskeden och lära sig om koltillverkning och föra det kulturhistoriska arvet vidare. När milan är kolad och rivenet säljs kolet som grilkol.

Kolarhelgen genomförs i tidsenlig stil med program marknad, mat och vaka vid milan.

Kolarhelgen genomförs av Malmbacka i sammarbete med Sällskapet Skogens Svarta Guld r.f.

Se närmare om programmet under Aktuellt eller följ oss på Malmbacka Facebook för senaste nytt.