Kolarhelgen & Sällskapet Skogens Svarta Guld r.f

Vår 1:a Kolarhelg på Malmbacka genomfördes 8 – 9.9.2012, med tändning av milan, marknad och gudstjänst vid milan. Milan Sophie byggdes av 20 m3 ved, klibbal och asp. Hon gav oss 7 m3 kol. Vilket kan anses vara ett gott resultat.

Kolning är en gammaldags metod att framställa träkol i milor för utvinning av järn, vilket har varit viktigt för järnframställningen i Finland vid landets järnbruk.

När järnframställningen ersattes med moderna metoder minskade efterfrågan på skogens kol och idag är kolning i mila ingenting som förekommer i Finland. Denna kunskap har försvunnit i vårt land och få av den äldre generationen kan berätta någonting av kolartraditionen som genomfördes i vår region. I västra Nylands skogar finns rester kvar efter gamla kolbottnar som vittnar om svunnen tid.

År 2008 köpte vi ett markområde intill vår tomt (Lönneberga) och hade inga planer för området. Vi lekte med olika tankar och idéer men ingenting blev bestämt. Tiden gick och några idéer hade börjat gro och så kom sommaren år 2010 då vi besökte utställningen ” Kol-skogens svarta guld” i Forngården i Snappertuna. Vi hade hittat en massa gropar på vår nyanskaffade mark och fick nu svar på vad det var. Groparna är stybbgropar och tillhör tre kolbottnar på området.

Vi har ett brinnande intresse för historia och vi bestämde oss för att det kulturhistoriska arvet inom koltillverkningen skall tas till heders och föras vidare i Finland. Vi har knutit fina kontakter i Sverige och fått skolning inom koltillverkning i Skinnskatteberg och Ludvika av kolargäng.

På det inskaffade området bygger vi upp en stug- och kolarby där många olika projerkt är stundvis på gång. Vi har restaurerat ett av de gamla kolbotten som står till grund för kolmilorna och två bottnar har vi bevarat som de är.

Vi genomför en tidsenlig Kolarhelg varje år, under veckoslutet 36, där intresserade kan delta i olika arbetsskeden och lära sig om koltillverkning och föra det kulturhistoriska arvet vidare. När milan är kolad och riven säljs kolet som grilkol.

Kolarhelgen genomförs i tidsenlig stil med program marknad, mat och vaka vid milan.

Kolarhelgen genomförs av Malmbacka i sammarbete med Sällskapet Skogens Svarta Guld r.f.

Se närmare om programmet under Aktuellt eller följ oss på Malmbacka Facebook för senaste nytt.

Sällskapet Skogens Svarta Guld r.f

Arbetsgruppen Skogens Svarta Guld genomförde tidsenliga Kolarhelgen under åren 2012 – 2017.  Föreningen Sällskapet Skogens Svarta Guld rf. grundades 6.11.2018.

-Föreningens huvudsakliga syfte är att öka och bevara det allmänna intresset för kolning i mila, kulturhistoria och natur.

-Föreningen genomför kolning i mila i Snappertuna.

-Föreningen deltar i den allmänna kulturdebatten, informationstillfällen, möten, seminarier, konferenser och föreningsträffar.

-Föreningen utger publikationer och skrifter.

-Föreningen forskar, upprätthåller kontakt med liknande organisationer i hemlandet och utomlands.

-För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, även äga fast egendom samt arrangera lotterier och penninginsamlingar.

Ett stort Tack till alla som på ett eller annat sätt stött oss under årens lopp. Här kan nämnas bla: Konstsamfundet, Metsämiesten säätiö, Nygréns stiftelse, Per Spakis stiftelse, Raseborgs Stad, Sophie von Julins stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Svenska Kulturfonden, Trygve och Hjördis Nymans stiftelse, William Thurins stiftelse, Firma R. Jung, Nygren Helena, R.Jung.